Aktivity Klubu 89 v tlači

11 nov 2020

Naša nedáva história – Druhá svetová vojna

Slávnostné ocenenie umeleckých prác študentov

V stredu dňa 11. novembra o 10 hodine sa uskutoční prenos slávnostného vyhlásenia víťazov umeleckej súťaže pre školy, ktorú organizuje občianske združenie Klub 89 v rámci cyklu Naša nedávna história. Ústav pamäti národa, ktorý je partnerom Klubu 89 zaradil ročník 2020 súťaže ako súčasť podujatia Festival slobody. Vyhlásenie víťazov budú mať možnosť záujemcovia sledovať aj na You Tube kanáli ÚPN.

23 september 2020

Memorandum o spolupráci Ústavu pamäti národa a občianskeho združenia Klub 89

Predstavitelia Ústavu pamäti národa a občianskeho združenia Klub 89 podpísali v stredu 23. septembra 2020 Memorandum o spolupráci. Dokument je vyjadrením ochoty prehĺbiť spoluprácu na rôznych projektoch a aktivitách, ktoré v spoločnosti vyzdvihujú hodnotu slobody a demokracie.

11 nov 2019

Aktivity Klubu 89 k 30. výročiu Nežnej revolúcie

Zaslané 11. novembra 2019 do SITA, TASR a SME

Mimovládna nezisková organizácia Klub 89, o.z. ktorá združuje aktérov Nežnej revolúcie a pokračovateľov odkazu Novembra 89, ale aj tých, ktorí uznávajú hodnoty slobody a demokracie, organizuje pri príležitosti 30. výročia udalostí Nežnej revolúcie niekoľko podujatí a projektov.