Aktuality

Ľubomír Feldek - konflikt na Ukrajine

VEĽKÝ BRAT OSLOBODZUJE

Veľký brat sa včera z Kremľa
zas usmieval srdečne:
„Oslobodiť ďalšie mesto
treba bezpodmienečne.“

Veľký brat vraj oslobodí
v tom meste už vzápätí...

Videozáznam slávnostného odovzdávanie ocenenení

10. novembra 2021 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenenení súťaže Naša nedávna história - Odvrátená tvár spravodlivosti – začiatok železnej opony.

Spomienka na Miroslava Cipára

V roku 1989, dňa 19. novembra sa v predpoludňajších hodinách zišlo v ateliéri u Miroslava Cipára 11 umelcov a napísali spolu rezolúciu, obsahujúcu slová « ... Rozhodne protestujeme proti zvrátenej demonštrácii sily. Protestujeme proti pokryteckej hre na demokraciu... » Tí jedenásti potom obtelefonovali svojich priateľov, tí ďalších priateľov a z ich podnetu sa popoludní v ten istý deň zišlo...
(Foto: Juraj Špaček)

Náš vzácny priateľ, veľvyslanec Francúzskej republiky J. E. Christophe Léonzi

ukončil dňa 08. 09. svoju diplomatickú misiu na Slovensku. Pán veľvyslanec pomáhal Klubu 89 pri realizácii mnohých aktivít, stál pri nás, bol našim priateľom a veľkým podporovateľom. Za to mu patrí naše nesmierne poďakovanie. Pre klubovú kroniku napísal na záver svojej misie slová uznania, ktoré venoval nám všetkým, jeho priateľom z Klubu 89.

Víťazky súťaže November 89 a MY (2019) v Paríži

Víťazky súťaže November 89 a MY (2019) v kategórii retro dizajn Monika Škodová a Sara Paldanová počas pobytu v Paríži. Cenu venovalo veľvyslanectvo Francúzska spolu s Klubom 89, o.z. Vzhľadom k pandémii Covid-19 sa cesta uskutočnila až v dňoch 10. - 14. júla 2021.

3. ročník súťaže Naša nedávna história

Občianske združenie Klub 89 spolu s Ústavom pamäti národa vyhlasuje tretí ročník súťaže Naša nedávna história, ktorý nesie názov Odvrátená tvár spravodlivosti – začiatok železnej opony. Tento ročník je zameraný na obdobie od skončenia druhej svetovej vojny až po koniec 50. rokov 20. storočia.

Zoznámte sa

K mimovládnym organizáciám na Slovensku pribudlo koncom roku 2017 nové občianske združenie s názvom KLUB 89, založenie ktorého iniciovali predstavitelia poslednej slovenskej demokratickej vlády z obdobia ČSFR (1992). Jedná sa o neziskovú organizáciu združujúcu osoby, ktorým sú blízke myšlienky Novembra 89 a ktorých cieľom je na základe objektívnych udalostí a historických faktov prezentovať ideály a hodnoty Nežnej revolúcie a novodobú históriu SR.

Aktivity združenia sú orientované predovšetkým na mladú generáciu. Členovia Klubu jej chcú na základe autentických výpovedí účastníkov sprostredkovávať svedectvá o vývoji nielen v Českej a Slovenskej republike, ale priblížiť i postupný proces transformácie v krajinách strednej a východnej Európy na demokraciu dnešného typu - proces, ktorý viedol k budovaniu novej Európy 21. storočia, ktorej sme dnes súčasťou. Vzhľadom k rozsahu danej problematiky má Klub 89 ambíciu stať sa v budúcnosti medzinárodným združením s členskou základňou a aktivitami presahujúcimi hranice Slovenska.

Cieľom združenia je propagovať, rozvíjať a šíriť demokratické hodnoty, na ktorých stál November 89.
Pre naplnenie vyššie uvedeného cieľa združenie

  • rozvíja aktivity za účelom prezentácie ideálov a hodnôt Nežnej revolúcie na báze objektívnych udalostí a historických faktov
  • spolupracuje s pedagogickou obcou a odbornými útvarmi MŠ SR s cieľom dostať historikmi objektivizovaný kontext udalostí Novembra 89 do školských osnôv
  • vykonáva poradenskú, vzdelávaciu, publikačnú a informačnú činnosť, organizuje besedy, prednášky, konferencie, kultúrne podujatia a diskusie tak pre odbornú ako aj širokú verejnosť
  • realizuje vlastnú edičnú činnosť a spolupracuje s masovokomunikačnými prostriedkami a vydavateľstvami na Slovensku a v zahraničí
  • propaguje a oceňuje prácu významných osobností
  • podieľa sa na verejnoprospešných a humanitárnych aktivitách