Prehľad publikácií

dec 2019

Študentský prológ k Nežnej revolúcii

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie vydali členovia Klubu, ktorí boli v roku 1989 študentami FF UK a v novembri 1989 boli organizátormi študentského hnutia publikáciu, venovanú udalostiam z pohľadu vtedajšej mladej generácie. Publikácia obsahuje svedectvá priamych účastníkov protestného pochodu študentov ulicami Bratislavy dňa 16. novembra 89. Pochod sa uskutočnil v predvečer pražských udalostí zo 17. novembra.

17 nov 2019

Nežná revolúcia.sk / Velvet Revolution.sk

10 nov 2019

Vydanie publikácie k 30. výročiu Novembra 89

Klub 89, o.z. vydal, v spolupráci s denníkom SME a Ústavom pamäti národa publikáciu pod názvom: Cesta k slobode 1989, ktorá zachytáva zmenu komunistického režimu v novembri a decembri 1989. Publikácia vyšla v náklade 40 000 výtlačkov a okrem faktografických údajov a dobovej fotodokumentácie obsahuje aj autentické výpovede a spomienky aktérov Nežnej revolúcie. 10 000 výtlačkov publikácie bolo v rámci projektu pre školy November 89 a MY distribuovaných zdarma žiakom, študentom a pedagógom na celom Slovensku. Vydanie publikácie bolo finančne podporené Nadáciou Orange.