Aktuality

Videozáznam slávnostného odovzdávanie ocenenení

11. novembra 2020 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenenení súťaže Naša nedávna história - 2. svetová vojna.

Memorandum o spolupráci Ústavu pamäti národa a občianskeho združenia Klub 89

Predstavitelia Ústavu pamäti národa a občianskeho združenia Klub 89 podpísali v stredu 23. septembra 2020 Memorandum o spolupráci. Dokument je vyjadrením ochoty prehĺbiť spoluprácu na rôznych projektoch a aktivitách, ktoré v spoločnosti vyzdvihujú hodnotu slobody a demokracie.

Súťaž November 89 a MY

Stalo sa to v mestečku Gorkij, kde žil v nútenej izolácii ruský disident, laureát Nobelovej ceny Sacharov. V júni 1989 nečakane zabúchal na jeho dvere montér, ktorý mu prišiel namontovať telefón. Toho montéra mu poslal Gorbačov – a bol prvý, kto mu zatelefonoval a vyzval Sacharova, aby 9. júna 1989 prehovoril v parlamente...

Nežná revolúcia.sk / Velvet Revolution.sk

Pád komunizmu a železnej opony zachytený na unikátnych dobových fotografiách z hlavného mesta Slovenska Bratislavy. Výber fotografií pre túto publikáciu pripravil Pavol Demeš, podpredseda Klubu 89...

Spomienkový večer k 30. výročiu Nežnej revolúcie

zorganizoval Klub 89 dňa 15. 11. o 19,00 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave pre aktérov a osobnosti Novembra 89. Na akcii vystúpili okrem osobností Novembra aj významní hostia z radov kultúrneho a spoločenského života a diplomati...

Príhovor predsedníčky Klubu 89 Jany Kotovej k 30. výročiu Nežnej revolúcie

Milí priatelia, spolu s Vami sme stáli na námestiach počas Nežnej revolúcie, plní viery a nádeje na zmenu - nádeje, že sa nám podarí obnoviť základy demokracie, slobody a spravodlivosti, hodnoty, na ktorých vznikla pred vyše 100 rokmi aj naša prvá Československá republika.

Zoznámte sa

K mimovládnym organizáciám na Slovensku pribudlo koncom roku 2017 nové občianske združenie s názvom KLUB 89, založenie ktorého iniciovali predstavitelia poslednej slovenskej demokratickej vlády z obdobia ČSFR (1992). Jedná sa o neziskovú organizáciu združujúcu osoby, ktorým sú blízke myšlienky Novembra 89 a ktorých cieľom je na základe objektívnych udalostí a historických faktov prezentovať ideály a hodnoty Nežnej revolúcie a novodobú históriu SR.

Aktivity združenia sú orientované predovšetkým na mladú generáciu. Členovia Klubu jej chcú na základe autentických výpovedí účastníkov sprostredkovávať svedectvá o vývoji nielen v Českej a Slovenskej republike, ale priblížiť i postupný proces transformácie v krajinách strednej a východnej Európy na demokraciu dnešného typu - proces, ktorý viedol k budovaniu novej Európy 21. storočia, ktorej sme dnes súčasťou. Vzhľadom k rozsahu danej problematiky má Klub 89 ambíciu stať sa v budúcnosti medzinárodným združením s členskou základňou a aktivitami presahujúcimi hranice Slovenska.

Cieľom združenia je propagovať, rozvíjať a šíriť demokratické hodnoty, na ktorých stál November 89.
Pre naplnenie vyššie uvedeného cieľa združenie

  • rozvíja aktivity za účelom prezentácie ideálov a hodnôt Nežnej revolúcie na báze objektívnych udalostí a historických faktov
  • spolupracuje s pedagogickou obcou a odbornými útvarmi MŠ SR s cieľom dostať historikmi objektivizovaný kontext udalostí Novembra 89 do školských osnôv
  • vykonáva poradenskú, vzdelávaciu, publikačnú a informačnú činnosť, organizuje besedy, prednášky, konferencie, kultúrne podujatia a diskusie tak pre odbornú ako aj širokú verejnosť
  • realizuje vlastnú edičnú činnosť a spolupracuje s masovokomunikačnými prostriedkami a vydavateľstvami na Slovensku a v zahraničí
  • propaguje a oceňuje prácu významných osobností
  • podieľa sa na verejnoprospešných a humanitárnych aktivitách