Z príhovorov členov

15 nov 2019

Príhovor predsedníčky Klubu 89 Jany Kotovej k prítomným na úvod akcie organizovanej Klubom 89 k 30. výročiu Nežnej revolúcie v Primaciálnom paláci

Vážený pán podpredseda Európskej komisie, vážená pani štátna tajomníčka, excelencie, vážené dámy, vážení páni,

je pre mňa cťou a mimoriadnym potešením, že Vás môžem v mene občianskeho združenia Klub 89 privítať na dnešnom slávnostnom podujatí.

Zišli sme sa tu dnes pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a preto mi dovoľte čo najsrdečnejšie privítať medzi nami aj našich vzácnych hostí - osobnosti a aktérov Novembra 89. Naše podujatie prišli osobne privítať tí, ktorí sa nám počas Novembra 89 prihovárali denne z pódia na námestí SNP, z obrazoviek televízorov, z rádia ale aj prostredníctvom tlače. Vítam medzi nami pánov Jána Budaja, Jána Čarnogurského, Františka Miklošku, Ladislava Snopku, Vladimíra Ondruša, Eugena Gindla, Ruda Sikoru, Ľubomíra Feldeka, Miroslava Cipára, Soňu Szomolányi a mnoho ďalších. Naše pozvanie prijali aj študenti Novembra 89 – pani Dagmar Füle, Anton Popovič, Milan Novotný, Dionýz Hochel... Prepáčte mi, milí priatelia, zišlo sa Vás to dnes toľko, že pre krátkosť času nemôžem osobne predstaviť všetkých, ktorí sedíte tu v sále... So všetkými sa však budú môcť prítomní stretnúť a porozprávať v druhej, neformálnej časti – počas recepcie na záver večera.

14 nov 2019

Príspevok Jany Kotovej do bulletinu k výstave November 89 - Cesta k slobode v priestoroch bratislavského hradu


Niekoľko týždňov po Nežnej revolúcii, počas medzinárodnej konferencie v Taliansku, sa ma jeden z novinárov opýtal: "Koľko času bude podľa Vás potrebné na to, aby sa Vaša krajina stala vyspelou európskou demokraciou? Podarilo sa Vám úspešne odstrániť totalitný systém a nič už nebráni tomu, aby sa Váš sen o demokracii stal skutočnosťou." Vtedy bola moja odpoveď nasledovná: "Zmeniť politický systém sa dá revolúciou takmer z večera do rána, veľa času si však vyžaduje zmena myslenia ľudí. Bude to preto zložitý, náročný a dlhý proces."

12. - 13. nov 2019

Príhovor predsedníčky Klubu 89 Jany Kotovej na otvorení Medzinárodnej konferencie "Annus mirabilis"

Excelencie, vážené dámy, vážení páni, milí hostia,

je pre mňa cťou a potešením, že Vás môžem, v mene členov občianskeho združenia Klub 89, privítať na otvorení medzinárodnej vedeckej konferencie Annus Mirabilis 1989 a Slovensko.

Pred niekoľkými dňami, presne 9. novembra 1989 sme si pripomenuli 30. výročie pádu berlínskeho múru, ktorý je považovaný za symbol odstránenia železnej opony a za začiatok procesu demokratických reforiem v krajinách bývalého východného bloku - procesu prechodu od totality k demokracii - čo je aj hlavným mottom a podtitulom dnešnej konferencie.