Z príhovorov členov

18 sep 2021

Príhovor veľvyslanca Francúzskej republiky pre Klub 89

Náš vzácny priateľ, veľvyslanec Francúzskej republiky J. E. Christophe Léonzi ukončil dňa 08. 09. svoju diplomatickú misiu na Slovensku. Pán veľvyslanec pomáhal Klubu 89 pri realizácii mnohých aktivít, stál pri nás, bol našim priateľom a veľkým podporovateľom. Za to mu patrí naše nesmierne poďakovanie.

Pre klubovú kroniku napísal na záver svojej misie slová uznania, ktoré venoval nám všetkým, jeho priateľom z Klubu 89.

16 sep 2021

Prejav Ľ. Feldeka po prijatí Štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana

Ľubomír Feldek

Vážený pán predseda,

veľmi si cením udelenie Štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana, o to viac, že ste tej cene dali také pekné meno. Hurban bol jedným z kodifikátorov spisovnej slovenčiny a spisovná slovenčina je jediný nástroj, ktorý ovládam. Keby jej nebolo, bol by som stratený. Mám dve ľavé ruky a s iným nástrojom by som si už tak dobre neporadil.

Je dobrým zvykom pri takýchto oceneniach o svoju zásluhu sa aj s niekým podeliť. Mám za sebou dlhý kus života a tých, ktorým by som mal za čo ďakovať, je veľa. Ale v tejto chvíli cítim, že musím venovať spomienku najmä obetiam stalinizmu.

15 nov 2019

Príhovor predsedníčky Klubu 89 Jany Kotovej k prítomným na úvod akcie organizovanej Klubom 89 k 30. výročiu Nežnej revolúcie v Primaciálnom paláci

Vážený pán podpredseda Európskej komisie, vážená pani štátna tajomníčka, excelencie, vážené dámy, vážení páni,

je pre mňa cťou a mimoriadnym potešením, že Vás môžem v mene občianskeho združenia Klub 89 privítať na dnešnom slávnostnom podujatí.

Zišli sme sa tu dnes pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a preto mi dovoľte čo najsrdečnejšie privítať medzi nami aj našich vzácnych hostí - osobnosti a aktérov Novembra 89. Naše podujatie prišli osobne privítať tí, ktorí sa nám počas Novembra 89 prihovárali denne z pódia na námestí SNP, z obrazoviek televízorov, z rádia ale aj prostredníctvom tlače. Vítam medzi nami pánov Jána Budaja, Jána Čarnogurského, Františka Miklošku, Ladislava Snopku, Vladimíra Ondruša, Eugena Gindla, Ruda Sikoru, Ľubomíra Feldeka, Miroslava Cipára, Soňu Szomolányi a mnoho ďalších. Naše pozvanie prijali aj študenti Novembra 89 – pani Dagmar Füle, Anton Popovič, Milan Novotný, Dionýz Hochel... Prepáčte mi, milí priatelia, zišlo sa Vás to dnes toľko, že pre krátkosť času nemôžem osobne predstaviť všetkých, ktorí sedíte tu v sále... So všetkými sa však budú môcť prítomní stretnúť a porozprávať v druhej, neformálnej časti – počas recepcie na záver večera.

14 nov 2019

Príspevok Jany Kotovej do bulletinu k výstave November 89 - Cesta k slobode v priestoroch bratislavského hradu


Niekoľko týždňov po Nežnej revolúcii, počas medzinárodnej konferencie v Taliansku, sa ma jeden z novinárov opýtal: "Koľko času bude podľa Vás potrebné na to, aby sa Vaša krajina stala vyspelou európskou demokraciou? Podarilo sa Vám úspešne odstrániť totalitný systém a nič už nebráni tomu, aby sa Váš sen o demokracii stal skutočnosťou." Vtedy bola moja odpoveď nasledovná: "Zmeniť politický systém sa dá revolúciou takmer z večera do rána, veľa času si však vyžaduje zmena myslenia ľudí. Bude to preto zložitý, náročný a dlhý proces."

12. - 13. nov 2019

Príhovor predsedníčky Klubu 89 Jany Kotovej na otvorení Medzinárodnej konferencie "Annus mirabilis"

Excelencie, vážené dámy, vážení páni, milí hostia,

je pre mňa cťou a potešením, že Vás môžem, v mene členov občianskeho združenia Klub 89, privítať na otvorení medzinárodnej vedeckej konferencie Annus Mirabilis 1989 a Slovensko.

Pred niekoľkými dňami, presne 9. novembra 1989 sme si pripomenuli 30. výročie pádu berlínskeho múru, ktorý je považovaný za symbol odstránenia železnej opony a za začiatok procesu demokratických reforiem v krajinách bývalého východného bloku - procesu prechodu od totality k demokracii - čo je aj hlavným mottom a podtitulom dnešnej konferencie.