Darujte nám 2% z daní

Podporte nás 2 %

Vďaka Vašej podpore bude môcť naše občianske združenie aj v roku 2022 úspešne fungovať a vyvíjať aktivity zamerané na propagovanie, rozvíjanie a šírenie myšlienok demokracie medzi mladou generáciou.

Vašimi 2% podporíte:

Štvrtý ročník súťaže pre školy Naša nedávna história
Medzinárodnú konferenciu venovanú dodržiavaniu ľudských práv a slobôd
Ďalšie projekty a verejnoprospešné aktivity neziskovej organizácie Klub 89

IČO: 51103532
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: KLUB 89, o.z.
Sídlo: Vazovova 15, 811 07 Bratislava
IBAN: SK15 0900 0000 0051 3760 9389

Ďakujeme!