Prehľad podujatí

Klub 89 pripravuje

Multimediálna stála expozícia

Klub 89. o.z. má záujem zrealizovať, v spolupráci so svojimi partnermi, Slovenským národným múzeom a Ústavom pamäti národa projekt Multimediálnej stálej expozície prepojenej s interaktívnymi prvkami komunikácie o udalostiach roku 89 - s cieľom osloviť mladú generáciu jej prístupnou a zrozumiteľnou formou. Projekt je v štádiu rozpracovania a momentálne prebiehajú rokovania so štátnymi inštitúciami a sponzormi.

27 feb 2020

Predstavenie Nepolepšený svätec v Bruseli

Z iniciatívy Klubu 89 uviedlo SND dňa 27. februára v divadle MARNI v Bruseli divadelnú hru Ľubomíra Feldeka "Nepolepšený svätec". Na organizačnom zabezpečení predstavenia sa okrem Klubu 89 podieľalo aj Stále zastúpenie SR pri EÚ.

14 nov 2019

Výstava November 89 - Bratislavský hrad

Slovenské národné múzeum – Historické múzeum usporiadalo pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie na Bratislavskom hrade komplexný múzejný výstavný projekt ohraničený Nežnou revolúciou a prvými slobodnými voľbami v júni 1990. Výstava, na príprave a realizácii ktorej sa podieľal aj Klub 89, o.z. a Ústav pamäti národa, je spojená s multimediálnym programom, audiovizuálnymi prezentáciami a videozáznamami s osobnosťami Novembra 89. Výstava bola následne doplnená aj o práce žiakov a študentov zo súťaže November 89 a MY. Výstava bude prístupná verejnosti do februára 2020.