Prehľad podujatí

20 okt 2022

VÁCLAV HAVEL: Z disidenta prezidentom

Na osobnosť Václava Havla v diskusii spomínali František Mikloško, Martin Bútora a Marta Šimečková. Podujatie moderoval Patrik Dubovský z Ústavu pamäti národa a uskutočnilo sa v priestoroch Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (Grösslingová 53, Bratislava).

4 okt 2022

Ľudské práva v zápase za slobodu v minulosti a dnes. 45. výročie vzniku Charty 77

KLUB 89 a ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA s podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku a Veľvyslanectva Holandska na Slovensku zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu Ľudské práva v zápase za slobodu v minulosti a dnes. 45. výročie vzniku Charty 77

Konferencia sa uskutočnila 4. októbra 2022 v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave.

15 jun 2022

Seminár Európa dnes a zajtra

Klub 89 usporiadal dňa 15. júna 2022 v spolupráci s Medzinárodným klubom SR v reprezentačných priestoroch Zichyho paláca v Bratislave seminár nazvaný Európa dnes a zajtra.

Vystúpenia a diskusia v paneloch na témuPohľad dvoch predsedajúcich krajín v Rade EÚ v roku 2022 a témuPohľad inštitúcií EÚ – Európskej komisie a Európskeho parlamentu uvádzali Jana Kotová, predsedníčka Klubu 89 a rovnako aj členka Medzinárodného klubu SR a Dušan Rozbora, predseda Medzinárodného klubu SR.

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzska v SRJ.E. Pascal Le Deunff predniesol informáciu Priebeh a výsledky Predsedníctva FR v Rade EÚ v prvom polroku roku 2022, zložitom období ešte prebiehajúcej pandémie a začatia vojny na Ukrajine. Príprava ČR na Predsedníctvo v Rade EÚ bola predmetom príspevku mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Českej republiky v SR J.E. Tomáša Tuhého, ktorý doplnil Ladislav Miko, poradca vlády ČR pre otázky životného prostredia a člen Klubu 89 o Ciele Predsedníctva ČR s akcentom na problematiku životného prostredia . Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus zaujal vystúpením pod názvom Európa a Slovensko – nové výzvy pre SR a hľadanie riešení vzhľadom na súčasnú situáciu . Česká republika bude predsedať Rade EÚ v druhom polroku 2022 po 13 rokoch a slogan pre túto príležitosť nazvala “Európa ako úloha”. Najaktuálnejším otázkam pôsobenia inštitúcií Únie sa vo svojich vystúpeniach venovali ďalší hostia. Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Vladimír Šucha predstavil Pohľad EK na súčasnú situáciu v Európe a výzvy do budúcnosti a poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec hovoril o Priebehu a cieľoch diskusie o budúcnosti Európy. Po prednáškach hostí nasledovali zaujímavé diskusie na dané témy.

Na seminár prijali pozvanie aj veľvyslanci a zástupcovia diplomatických misií viacerých krajín, MZV a EZ SR, ako aj honorárni konzuli a podujatie bolo ukončené pozvaním na prípitok a buffet lunch.

Na seminári sa zúčastnili aj médiá vrátane redakcie spravodajstva RTVS a rozhovory s významnými hosťami boli odvysielané vo večerných aktualitách dňa 15. 06.

Pripájame niektoré fotozábery. Prajeme všetkým našim členom a priaznivcom príjemné prežitie letných dní.

Ing. Jana Kotová

Klub 89 pripravuje

Multimediálna stála expozícia

Klub 89. o.z. má záujem zrealizovať, v spolupráci so svojimi partnermi, Slovenským národným múzeom a Ústavom pamäti národa projekt Multimediálnej stálej expozície prepojenej s interaktívnymi prvkami komunikácie o udalostiach roku 89 - s cieľom osloviť mladú generáciu jej prístupnou a zrozumiteľnou formou. Projekt je v štádiu rozpracovania a momentálne prebiehajú rokovania so štátnymi inštitúciami a sponzormi.

27 feb 2020

Predstavenie Nepolepšený svätec v Bruseli

Z iniciatívy Klubu 89 uviedlo SND dňa 27. februára v divadle MARNI v Bruseli divadelnú hru Ľubomíra Feldeka "Nepolepšený svätec". Na organizačnom zabezpečení predstavenia sa okrem Klubu 89 podieľalo aj Stále zastúpenie SR pri EÚ.

14 nov 2019

Výstava November 89 - Bratislavský hrad

Slovenské národné múzeum – Historické múzeum usporiadalo pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie na Bratislavskom hrade komplexný múzejný výstavný projekt ohraničený Nežnou revolúciou a prvými slobodnými voľbami v júni 1990. Výstava, na príprave a realizácii ktorej sa podieľal aj Klub 89, o.z. a Ústav pamäti národa, je spojená s multimediálnym programom, audiovizuálnymi prezentáciami a videozáznamami s osobnosťami Novembra 89. Výstava bola následne doplnená aj o práce žiakov a študentov zo súťaže November 89 a MY. Výstava bude prístupná verejnosti do februára 2020.