27 jun 2022

Odovzdávanie Ceny Ústavu pamäti národa a Ceny Konfederácie politických väzňov oceneným v treťom ročníku súťaže Naša nedávna história

27 jun 2022

Odovzdávanie Ceny Veľvyslanca Českej republiky na Slovensku oceneným v treťom ročníku súťaže Naša nedávna história

27 jun 2022

Odovzdávanie Ceny Veľvyslankyne Holandského kráľovstva na Slovensku oceneným v treťom ročníku súťaže Naša nedávna história

15 nov 2021

Dňa 9.11.2021 sa v Bruseli uskutočnila slávnosť odovzdávania európskych občianskych cien, CIVI EUROPAEO PRAEMIUM, pre laureátov 2020 a 2021

Predsedníčka Celoštátnej komisie OĽP & OLYMP/občianske združenie a členka Klubu 89 Dagmar Horná a odborný spolupracovník OĽP a člen Správnej rady OLYMP, Michal Davala, prevzali 9.11.2021 z rúk podpredsedníčky Európskeho parlamentu Dity Charanzovej dekrét, podpísaný predsedom EP, D. M. Sassolim.

Plaketu, ktorú udelila Kancelária EP v SR, prevzala Dagmar Horná počas Dňa Európy na slávnosti dňa 6.5.2021, za účasti vedúceho KEP Roberta Sermeka a poslanca EP Ivana Štefanca.

Projekt OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV je laureátom 2020. Ocenenie patrí prof. Miroslavovi Kusému, ktorý stál pri zrode OĽP a dlhé roky bol jej odborným gestorom, ďalším odborným osobnostiam a porotám OĽP, z členiek Klubu 89 najmä prof. Silvii Mihálikovej, organizačnému tímu, krajským komisiám a celoštátnej komisii, stovkám pedagogických a tisícom žiackych účastníčok a účastníkov, Sieti Alumni, zahraničným i domácim partnerom. Vďaka patrí všetkým tým, ktorí s OĽP začínali, pokračovali a nevzdávajú to ani v 24. celoštátnom ročníku a 4. ročníku Ceny prof. Miroslava Kusého, ktorý je tretím ročníkom, zasiahnutým koronakrízou a inými komplikáciami.

Ďakujeme tiež členovi Klubu 89, pánovi Petrovi Beňuškovi, bývalému hlavnému projektantovi Európskej komisie, ktorý sa nám venoval 8.11.2021 počas nášho bruselského pobytu a sprostredkoval nám jedinečné informácie o euro budovách a meste.

Záznam z bruselskej slávnosti nájdete na:
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-citizen-s-prize-2020-2021-award-ceremony_20211109-1700-SPECIAL-CEREMONY_vd

Záznam z bratislavskej slávnosti ako aj ďalšie informácie o OĽP sú dostupné na:
www.olp.sk

4 aug 2021

Víťazky súťaže November 89 a MY (2019) v kategórii retro dizajn Monika Škodová a Sara Paldanová počas pobytu v Paríži

Cenu venovalo veľvyslanectvo Francúzska spolu s Klubom 89, o.z. Vzhľadom k pandémii Covid-19 sa cesta uskutočnila až v dňoch 10. - 14. júla 2021.

Monika Škodová: Vďaka klubu 89 som mala možnosť vidieť Paríž z perspektívy, ktorej by sa mi inak nedostalo. Ubytovanie na Slovenskej ambasáde s výhľadom na historické centrum a Eiffelovu vežu dodalo výletu neopakovateľnú atmosféru. Sme obe veľmi vdačné pani Kotovej, za jej sprevádzanie po meste a hlavne za to, že sa jej výlet podarilo zrealizovať aj napriek neprieznivej situácii. Mala som možnosť vidieť zaujímavé pamiatky a múzeá o ktorých som do teraz počula len z prednášok o dejinách umenia. Som veľmi vdačná za túto príležitosť, ktorá vo mne zanechala chuť vrátiť sa do Paríža znovu a hlavne dobrý pocit zo seba a svojej tvorby. Táto skúsenosť bola pre mňa veľmi motivujúca a dodala mi sebavedomie v mojej umeleckej činnosti.

Sara Paldanová: Klub 89 nám dal možnosť navštíviť Paríž a prežiť v ňom nádherné štyri dni. Spolu s múzeami a galériami so súčasným umením sme videli pozoruhodnú architektúru a ochutnali lokálnu kuchyňu. Vďaka pani Kotovej, ktorá nás po meste ochotne sprevádzala, budem mať na Paríž nezabudnuteľné spomienky.

26 máj 2021

Udelenie vyznamenania predsedníčke Klubu 89 pani Jane Kotovej

Veľvyslanec Francúzska J.E. Christophe Léonzi odovzdal dňa 26. 05. 2021 pani Jane Kotovej vyznamenanie "Chevalier de la Légion d'honneur" ktoré jej udelil Prezident Francúzskej republiky p. Emmanuel Macron. Vzhľadom na pandémiu sa akt odovzdania vyznamenania uskutočnil na rezidencii pána veľvyslanca za obmedzenej účasti hostí /rodinných príslušníkov a 5tich členov Klubu 89/.

8 okt 2020

Návšteva francúzskeho ministra zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Jean-Yves Le Drian

Vo štvrtok 8. októbra 2020 sa francúzsky minister zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Jean-Yves Le Drian na pôde Francúzskeho inštitútu v Bratislave stretol so zástupcami Klubu 89 Zuzanou Bartošovou, Pavlom Demešom a Ladislavom Snopkom.

23 september 2020

Memorandum o spolupráci Ústavu pamäti národa a občianskeho združenia Klub 89

Predstavitelia Ústavu pamäti národa a občianskeho združenia Klub 89 podpísali v stredu 23. septembra 2020 Memorandum o spolupráci. Dokument je vyjadrením ochoty prehĺbiť spoluprácu na rôznych projektoch a aktivitách, ktoré v spoločnosti vyzdvihujú hodnotu slobody a demokracie.

14 júl 2020

Členovia Klubu 89 s veľvyslancom Francúzska J.E. Ch. Léonzi - 14. júla 2020 počas recepcie k štátnemu sviatku Francúzska

30 jun 2020

Spomienkové stretnutie k pripomenutiu si 30. výročia prvých slobodných volieb

Dňa 30. 06. organizoval Klub 89, o.z. v spolupráci so Spolkom právnikov a priateľov práva a Ústavom pamäti národa v Pálffyho paláci v Bratislave spomienkové stretnutie k pripomenutiu si 30. výročia prvých slobodných volieb v roku 1990. Stretnutia sa zúčastnili okrem členov Klubu aj pozvaní hostia, z ktorých najvýznamnejším bol Predseda SNR v rokoch 1990 - 1992 pán František Mikloško. Okrem jeho vystúpenia sa so spomienkami podelili páni Milan Galanda, Vladimír Ondruš, Ladislav Snopko, Gábor Zászlós ale aj ďalší prítomní hostia a členovia Klubu.

27 feb 2020

Prijatie delegácie Klubu 89 u podpredsedu EK M. Šefčoviča v Bruseli

Prijatie sa uskutočnilo v rámci pobytu študentov - víťazov súťaže November 89 a MY, ktorej vyhodnotenie sa uskutočnilo v rámci akcie Klubu 89 v Primaciálnom paláci dňa 15. novembra 2019.

27 feb 2020

Uvedenie predstavenia Nepolepšený svätec - sála divadla Marni v Bruseli

Uvedenie organizačne zabezpečil Klub 89 v spolupráci so SZ SR pri EU v rámci akcií pripomenutia si 30. výročia nežnej revolúcie.

Rok 2019

Pracovné stretnutia a zasadania Predsedníctva

V roku 2019 sa uskutočnili 4 zasadnutia Predsedníctva: 5. marca, 7. mája, 10. septembra a 8. októbra. Na základe záujmu členskej základne a s cieľom prerokovania aktivít Klubu 89 bolo v priebehu roku 2019 zorganizovaných aj 5 pracovných stretnutí členov Klubu a jedno vianočné stretnutie - na záver roka, na ktorom sa hodnotili projekty a aktivity organizované Klubom pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. 4 stretnutia sa uskutočnili v Pálffyho paláci v Bratislave a 2 v kaviarni na Palisádach. Stretnutia sa uskutočnili: 13. februára, 26. apríla, 12. júna, 12. septembra, 10. októbra a vianočné stretnutie členov 17. decembra.

10 dec 2019

Akcia AHOJ EURÓPA v Heinburgu, organizovaná pri príležitosti 30. výročia pochodu Bratislavčanov cez hranice do Rakúska

25 nov 2019

Panelová diskusia o Nežnej revolúcii pre diplomatický zbor v Bratislave v priestoroch Umeleckej besedy a výstava k Novembru 89

16 nov 2019

Slávnostný koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie pod názvom "Ďakujeme, že môžeme" v SND v Bratislave

15 nov 2019

Spomienkový večer k 17. novembru spojený s odovzdávaním ocenení víťazom súťaže November 89 a MY

15 nov 2019

Súťaž žiakov a študentov "November 89 a MY" - vyhodnotenie v Primaciálnom paláci v Bratislave a beseda študentov s aktérmi Nežnej revolúcie

14 nov 2019

Vernisáž výstavy November 89 na Bratislavskom hrade

14 nov 2019

Ukážky prác žiakov a študentov zo súťaže "November 89 a MY" na Bratislavskom hrade, ktoré sú súčasťou výstavy N 89 Cesta k slobode

14 nov 2019

Príprava výstavy prác zo súťaže "November 89 a MY" na Bratislavskom hrade, ktoré sú súčasťou výstavy N 89 Cesta k slobode

12 nov 2019

Medzinárodná vedecká konferencia "Annus Mirabilis 1989 a Slovensko" organizovaná v spolupráci s ÚPN a SNM

November 2019

Výstava na hrade Devín

Rok 2018

Pracovné stretnutia a zasadnutia Predsedníctva

V roku 2018 sa uskutočnili 4 zasadnutia Predsedníctva občianskeho združenia v nasledovných termínoch: 2. februára, 12. apríla, 27. augusta a 3. decembra. Okrem zasadnutí predsedníctva sa v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave uskutočnilo na základe záujmu členskej základne aj niekoľko pracovných stretnutí za účasti členskej základne Klubu. Pracovné stretnutia boli v dňoch 2. februára, 12. apríla, 8. júna a 28. septembra. Ich cieľom bolo uskutočniť diskusiu o plánovaných aktivitách pre rok 2018 ale aj zahájiť práce na projektoch zameraných na prípravu 30. výročia Nežnej revolúcie v roku 2019.

7 dec 2018

Valné zhromaždenie Klubu 89

8 nov 2018

Spomienkový večer k významným výročiam

26 okt 2018

Stretnutie predstaviteľov Klubu 89 s francúzskym prezidentom E.Macronom

5 jun 2018

Posledná rozlúčka s našim priateľom Profesorom Jankom Pišútom v Bratislavskom krematóriu

2 feb 2018

Pracovné stretnutie členov Klubu v Pálffyho paláci

11 dec 2017

Ustanovujúce Valné zhromaždenie Klubu 89,o.z. v hoteli Falkensteiner