8 okt 2020

Návšteva francúzskeho ministra zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Jean-Yves Le Drian

Vo štvrtok 8. októbra 2020 sa francúzsky minister zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Jean-Yves Le Drian na pôde Francúzskeho inštitútu v Bratislave stretol so zástupcami Klubu 89 Zuzanou Bartošovou, Pavlom Demešom a Ladislavom Snopkom.

23 september 2020

Memorandum o spolupráci Ústavu pamäti národa a občianskeho združenia Klub 89

Predstavitelia Ústavu pamäti národa a občianskeho združenia Klub 89 podpísali v stredu 23. septembra 2020 Memorandum o spolupráci. Dokument je vyjadrením ochoty prehĺbiť spoluprácu na rôznych projektoch a aktivitách, ktoré v spoločnosti vyzdvihujú hodnotu slobody a demokracie.

14 júl 2020

Členovia Klubu 89 s veľvyslancom Francúzska J.E. Ch. Léonzi - 14. júla 2020 počas recepcie k štátnemu sviatku Francúzska

30 jun 2020

Spomienkové stretnutie k pripomenutiu si 30. výročia prvých slobodných volieb

Dňa 30. 06. organizoval Klub 89, o.z. v spolupráci so Spolkom právnikov a priateľov práva a Ústavom pamäti národa v Pálffyho paláci v Bratislave spomienkové stretnutie k pripomenutiu si 30. výročia prvých slobodných volieb v roku 1990. Stretnutia sa zúčastnili okrem členov Klubu aj pozvaní hostia, z ktorých najvýznamnejším bol Predseda SNR v rokoch 1990 - 1992 pán František Mikloško. Okrem jeho vystúpenia sa so spomienkami podelili páni Milan Galanda, Vladimír Ondruš, Ladislav Snopko, Gábor Zászlós ale aj ďalší prítomní hostia a členovia Klubu.

27 feb 2020

Prijatie delegácie Klubu 89 u podpredsedu EK M. Šefčoviča v Bruseli

Prijatie sa uskutočnilo v rámci pobytu študentov - víťazov súťaže November 89 a MY, ktorej vyhodnotenie sa uskutočnilo v rámci akcie Klubu 89 v Primaciálnom paláci dňa 15. novembra 2019.

27 feb 2020

Uvedenie predstavenia Nepolepšený svätec - sála divadla Marni v Bruseli

Uvedenie organizačne zabezpečil Klub 89 v spolupráci so SZ SR pri EU v rámci akcií pripomenutia si 30. výročia nežnej revolúcie.

Rok 2019

Pracovné stretnutia a zasadania Predsedníctva

V roku 2019 sa uskutočnili 4 zasadnutia Predsedníctva: 5. marca, 7. mája, 10. septembra a 8. októbra. Na základe záujmu členskej základne a s cieľom prerokovania aktivít Klubu 89 bolo v priebehu roku 2019 zorganizovaných aj 5 pracovných stretnutí členov Klubu a jedno vianočné stretnutie - na záver roka, na ktorom sa hodnotili projekty a aktivity organizované Klubom pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. 4 stretnutia sa uskutočnili v Pálffyho paláci v Bratislave a 2 v kaviarni na Palisádach. Stretnutia sa uskutočnili: 13. februára, 26. apríla, 12. júna, 12. septembra, 10. októbra a vianočné stretnutie členov 17. decembra.

10 dec 2019

Akcia AHOJ EURÓPA v Heinburgu, organizovaná pri príležitosti 30. výročia pochodu Bratislavčanov cez hranice do Rakúska

25 nov 2019

Panelová diskusia o Nežnej revolúcii pre diplomatický zbor v Bratislave v priestoroch Umeleckej besedy a výstava k Novembru 89

16 nov 2019

Slávnostný koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie pod názvom "Ďakujeme, že môžeme" v SND v Bratislave

15 nov 2019

Spomienkový večer k 17. novembru spojený s odovzdávaním ocenení víťazom súťaže November 89 a MY

15 nov 2019

Súťaž žiakov a študentov "November 89 a MY" - vyhodnotenie v Primaciálnom paláci v Bratislave a beseda študentov s aktérmi Nežnej revolúcie

14 nov 2019

Vernisáž výstavy November 89 na Bratislavskom hrade

14 nov 2019

Ukážky prác žiakov a študentov zo súťaže "November 89 a MY" na Bratislavskom hrade, ktoré sú súčasťou výstavy N 89 Cesta k slobode

14 nov 2019

Príprava výstavy prác zo súťaže "November 89 a MY" na Bratislavskom hrade, ktoré sú súčasťou výstavy N 89 Cesta k slobode

12 nov 2019

Medzinárodná vedecká konferencia "Annus Mirabilis 1989 a Slovensko" organizovaná v spolupráci s ÚPN a SNM

November 2019

Výstava na hrade Devín

Rok 2018

Pracovné stretnutia a zasadnutia Predsedníctva

V roku 2018 sa uskutočnili 4 zasadnutia Predsedníctva občianskeho združenia v nasledovných termínoch: 2. februára, 12. apríla, 27. augusta a 3. decembra. Okrem zasadnutí predsedníctva sa v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave uskutočnilo na základe záujmu členskej základne aj niekoľko pracovných stretnutí za účasti členskej základne Klubu. Pracovné stretnutia boli v dňoch 2. februára, 12. apríla, 8. júna a 28. septembra. Ich cieľom bolo uskutočniť diskusiu o plánovaných aktivitách pre rok 2018 ale aj zahájiť práce na projektoch zameraných na prípravu 30. výročia Nežnej revolúcie v roku 2019.

7 dec 2018

Valné zhromaždenie Klubu 89

8 nov 2018

Spomienkový večer k významným výročiam

26 okt 2018

Stretnutie predstaviteľov Klubu 89 s francúzskym prezidentom E.Macronom

5 jun 2018

Posledná rozlúčka s našim priateľom Profesorom Jankom Pišútom v Bratislavskom krematóriu

2 feb 2018

Pracovné stretnutie členov Klubu v Pálffyho paláci

11 dec 2017

Ustanovujúce Valné zhromaždenie Klubu 89,o.z. v hoteli Falkensteiner