Prehľad prednášok

23 maj 2019

Prednáška Zuzany Bartošovej, členky Klubu 89

V Galérii Francúzskeho inštitútu na Slovensku, členka nášho Klubu, pani Zuzana Bartošová, uviedla prednášku pod názvom „Umenie zdieľania“.